„МИЛЕАС“ ЕООД

Опитният и квалифициран екип на „Ню Айдиас Консулт“ ООД ни съдейства да изработим един успешен и полезен за нашата фирма проект, напълно отговарящ на изискванията на финансиращата институция и съобразен със спецификата на нашата дейност. Ангажимента на „Ню Айдиас Консулт“ ООД беше качествено изпълнен и в срок