„Транссигнал“ ЕООД

Препоръчваме „Ню Айдиас Консулт“ ООД на всеки, който се нуждае от професионални консултантски услуги по разработване и управление на проекти по национални и международни програми.