Триада Транспорт и Логистик


Консултантски услуги

С тази препоръка потвърждаваме доброто изпълнение от страна на „Ню Айдиaс Консулт“ ООД по договор с предмет консултантска услуга по “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в “Триада Транспорт и Логистик ЕООД““. Екипът на „Ню Айдиaс Консулт“ ООД е съставен от професионалисти, които стриктно изпълняват задълженията си – качествено и винаги в срок. С настоящата препоръка ние изразяваме отличните си впечатления от работата на „Ню Айдиaс Консулт“ ООД и без колебание ги препоръчваме, като надежден партьор при провеждането на анализи и състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.

Триада - анализ