Служба „Военна информация“

Обучителни и тренингови програми

Настоящата препоръка се издава на „Ню Айдиaс Консулт“ ООД в потвърждение на това, че фирмата е изпълнила услуга по провеждане на обучение. Служба „Военна информация“ потвърждава доброто изпълнение на договора и препоръчва „Ню Айдиaс Консулт“, като надежден партьор про отганизирането на обучения на възръстни. При изпълнение на задълженията си по договора, фирмата показа професионализъм, прецизност и отлични организационни умения.

Военна - обучение