„Максън“ ЕООД

Благодарение на квалифицирания екип и ефективните методи на работа на „Ню Айдиас Консулт“ ООД , реализирахме всички заложени дейности по проекта ни успешно, отчетохме го навреме и усвоихме напълно заложеният грант.