Кристиан – Нейко – 90

Анализи

Настоящата препоръка се издава на фирма „Ню Айдиaс Консулт“ ООД, като изпълнител на договора за “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Кристиан – Нейко – 90″ ЕООД““. Всички дейности по договора бяха изпълнени в срок и с много високо ниво на професионализъм. Не бяха направени никакви отклонения от зададените от нас параметри. Служителите на „Ню Айдиaс Консулт“ ООД демонстрират огромен опит, усърдие, надеждност и спазване на работните сроково. С настоящата референция изразяваме вискоката си оценка от съвместната ни работа.

Кристиан Нейко - анализ