АлфаГраф

Управление на проекти по европейски програми

С настоящата препоръка „Алфаграф“ ЕООД потвърждава доброто изпълнение на договора, от страна на консултанта и препоръчва „Ню Айдиас Консулт“ ООД като надежден партньор при консултирането по управление на проекти, финансирани от ЕС.

АлфаГраф - проект