Съобщение във връзка с проект BG051PO001-1.1.13-0274

Съобщение във връзка с проект BG051PO001-1.1.13-0274 „Създаване на нови работни места и възможности за професионална реализация за безработни младежи в Ню Айдиас Консулт ООД“, Договор № ESF-1113-01-07003 с Агенция по заетостта, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място“.
УВАЖАЕМИ,
Бихме желали да Ви информираме относно развитието на проект BG051PO001-1.1.13-0275-С0001, „Създаване на нови работни места и възможности за професионална реализация за безработни младежи в Ню Айдиас Консулт ООД
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”.
Към момента офисите ни в гр. София, Пловдив, Варна и Благоевград са напълно оборудвани и обзаведени след успешно проведена процедура с публична покана – в тях вече работят новонаетите бизнес-консултанти и се приемат клиенти на фирмата бенефициент по проекта.
„Младежите, наети по проекта на позициите „бизнес-консултант“ и „бизнес-консултант – информационни технологии“, се справят отлично със задълженията си. Те проявяват инициативност, покриват крайните си срокове, оставят клиентите с много добри впечатления, вършат работата си с енергия, замах и желание!“  – Петър Петров, управител на „Ню Айдиас Консулт“ ООД
„Работата ми в „Ню Айдиас Консулт“ ООД ме учи и ми дава много – развивам личностни и професионални качества, създавам много полезни навици, запознавам се с хора и се чувствам полезна! Колегите ми са страхотни и се разбирам чудесно с всички във фирмата!“ – Надежда Ковачева, бизнес консултант – информационни технологии (новонает младеж по проекта).
С уважение,
Ръководството на „Ню Айдиас Консулт“ ООД
Sorry, no attachments exist.