„Строй БГ 2012“ ЕООД

С настоящата референция желая да изразя благодарността си за извършената дейност по подготовкатана проект по мярка 2.2 „Продултивнии инвестиции в аквакултурите“ от „Програма за морско дело и рибарство“ подготвен от фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД.