„СТС Софтуер“ АД

„СТС Софтуер“ АД издава настоящата референция на „Ню Айдиас Консулт“ ООД в уверение на това, че същата през 2015г. е изпълнила коректно своите ангажименти по договор за разработване на проект за БФП финансирана от ЕС.

„МИЛЕАС“ ЕООД

Опитният и квалифициран екип на „Ню Айдиас Консулт“ ООД ни съдейства да изработим един успешен и полезен за нашата фирма проект, напълно отговарящ на изискванията на финансиращата институция и съобразен със спецификата на нашата дейност. Ангажимента на „Ню Айдиас Консулт“ ООД беше качествено изпълнен и в срок

„Максън“ ЕООД

Благодарение на квалифицирания екип и ефективните методи на работа на „Ню Айдиас Консулт“ ООД , реализирахме всички заложени дейности по проекта ни успешно, отчетохме го навреме и усвоихме напълно заложеният грант.

„Будастен трак“ ЕООД

„Будастен трак“ ЕООД издава настоящата референция на „Ню Айдиас Консулт“ ООД в уверение на това, че е изпълнила коректно своите ангажименти по проект „Устойчиви работни места в „Будастен трак“ ЕООД“

„БАСАЙ“ ЕООД

Настоящата референция се издава на фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД в знак на благодарност за проявения професионализъм в подготовката и разписването на проектно предложение по проект „Ново работно място 2015“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2015-2016г.

„Кристиан Нейко – 90“ ООД

„Кристиан Нейко – 90“ ООД издава настоящата референция на „Ню Айдиас Консулт“ ООД в уверение на това, че същата през 2015г. е изпълнила коректно своите ангажименти по проект „Качествени работни места в „Кристиан Нейко – 90″ ООД“.