СТС Софтуер

Енергийна ефективност и зелена икономика

При изпълнение по задълженията по договора фирмата показа изключително добро познаване на нормативната база в България, изискванията по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. С настоящата препоръка „СТС Софтуер“ АД потвърждава доброто изпълнение на договора, от страна на консултанта и препоръчва „Ню Айдиaс Консулт“ ООД, като надежден партньор при консултирането по управление на проекти, финансирани ЕС.

СТС - проект

АлфаГраф

Управление на проекти по европейски програми

С настоящата препоръка „Алфаграф“ ЕООД потвърждава доброто изпълнение на договора, от страна на консултанта и препоръчва „Ню Айдиас Консулт“ ООД като надежден партньор при консултирането по управление на проекти, финансирани от ЕС.

АлфаГраф - проект