ЗП Ивайло Чуков

С настоящата референция желая да изразя благодарността си за извършената дейност по подготовката и реализацията на проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ от ПРСР подготвен от фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД.

ЗП Стоян Игнатов

С настоящата референция желая да изразя благодарността си за извършената дейност по подготовката и реализацията на проект по мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“ от ПРСР подготвен от фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД.

„Строй БГ 2012“ ЕООД

С настоящата референция желая да изразя благодарността си за извършената дейност по подготовкатана проект по мярка 2.2 „Продултивнии инвестиции в аквакултурите“ от „Програма за морско дело и рибарство“ подготвен от фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД.

„СТС Софтуер“ АД

„СТС Софтуер“ АД издава настоящата референция на „Ню Айдиас Консулт“ ООД в уверение на това, че същата през 2015г. е изпълнила коректно своите ангажименти по договор за разработване на проект за БФП финансирана от ЕС.

„МИЛЕАС“ ЕООД

Опитният и квалифициран екип на „Ню Айдиас Консулт“ ООД ни съдейства да изработим един успешен и полезен за нашата фирма проект, напълно отговарящ на изискванията на финансиращата институция и съобразен със спецификата на нашата дейност. Ангажимента на „Ню Айдиас Консулт“ ООД беше качествено изпълнен и в срок

„Максън“ ЕООД

Благодарение на квалифицирания екип и ефективните методи на работа на „Ню Айдиас Консулт“ ООД , реализирахме всички заложени дейности по проекта ни успешно, отчетохме го навреме и усвоихме напълно заложеният грант.

„Будастен трак“ ЕООД

„Будастен трак“ ЕООД издава настоящата референция на „Ню Айдиас Консулт“ ООД в уверение на това, че е изпълнила коректно своите ангажименти по проект „Устойчиви работни места в „Будастен трак“ ЕООД“