„Камбера и син БГ“ ЕООД

С настоящата референция бихме искали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната работа с екипа на „Ню Айдиас Консулт“ ООД.