Нашият екип

Управители на „Ню Айдиас Консулт“ ООД са Петър Петров и Борислав Славчов.

Петър Петров

Петър Петров

Управител

Телефон: 088 44 10000
Емайл: p.petrov@newideasbg.com

Борислав Славчoв

Борислав Славчoв

Управител, Експерт Европейски проекти и програми

Телефон: 0887 630 082
Емайл: b.slavchоv@newideasbg.com

“New Ideas Consult” Ltd. има млад, целеустремен и творчески екип. Екипът ни успешно се справя с всички нови предизвикателства, свързани с ефективно усвояване на средства от европейски и други донорски програми и фондове.
Експертният ни екип се състои от експерти с различен и допълващ се професионален опит и умения, и включва:
• Консултанти по европейски проекти с богат опит в изпълнението на програмите ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Конкурентоспособност, ОП Административен капацитет, Програма за развитие на селските райони, Трансгранично сътрудничество, Норвежки финансов механизъм и др.;
• Юристи с опит и умения в провеждане на процедури по ЗОП, ПМС № 118/20.05.2014г. и др.; отлично познаващи европейското и българското законодателство, имащи опит при изготвянето на разнообразни договори, споразумения, правни становища и др.;
• Финансисти и икономисти, разработващи финансово-икономически анализи за инвестиционни проекти в публичния и частния сектор;
• Психолози, притежаващи богат опит и умения в индивидуално и групово психологическо консултиране, кариерно консултиране, коучинг и тренинги за личностно развитие; организиране и провеждане на обучения, както и организационно консултиране и консултиране  по подбор, управление и развитие на човешките ресурси;
• IT специалисти, внедряващи софтуер и имащи опит в уеб разработване и администриране на мрежи.
Нашите експерти владеят свободно английски, немски и френски език.

Ако имаш идея и искаш да я реализираш, свържи се с нас!

Надежда Боикова

Надежда Боикова

Бизнес консултант

Телефон: 0884777229
Емайл: n.boikova@newideasbg.com

Ирена Горанова

Ирена Горанова

Бизнес консултант

Емайл: i.goranova@newideasbg.com
Телефон: 0888 763406