Публикации

Норвежки финансов механизъм – „Иновации в зелена индустрия“

Целта на програмата е повишаване на конкурентоспособността на зелени предприятия, включително озеленяване на съществуващи производства, зелени иновации и зелено предприемачество

Всички проекти, които ще бъдат финансирани от тази програма имат за цел да  постигнат в  крайните си резултати   подобряване на екологичното състояние на предприятита. Да постигнат най-висока степен на прозрачност, отчетност и ефективност на разходите, както и да приложат принципите на добро управление, устойчивост, равнопоставеност на половете и равните възможности, които са заложени и се прилагат в изпълнението на Норвежката програма за сътрудничество.
Общата налична сума за съфинансиране на проекти е приблизително 2 милиона евро.
Търсят се главно инвестиционни проекти, в рамките на съществуващи предприятия, които искат да удължат производствения си капацитет, разнообразявят своите производства / продукти или да се подобри / промяна на техните производствени  процеси.