Публикации

Оперативна програма „Добро управление“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ (ОПДУ)

2014-2020г.

 Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г. е логично продължение на оперативните програми „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“.

През следващия програмен период 2014-2020 г. те се обединяват в една програма за продължаване на реформите в администрацията, съдебната система и електронното управление, както и за осигуряване на ефективното функциониране на системата за управление на средствата от ЕС. Нейната роля е в осигуряване на

допълнителни финансови средства за изпълнение на стратегическите приоритети на България в изброените области.