График за провеждане на консултации в гр. София
МЯСТОДАТАЧАС
СОФИЯ07.01.2019-11.01.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ14.10.2019-18.01.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ21.01.2019-25.01.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ28.01.2019-01.02.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ04.02.2019-08.02.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ11.02.2019-15.02.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ18.02.2019-22.02.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ25.02.2019-01.03.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ04.03.2019-08.03.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ11.03.2019-15.03.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ18.03.2019-22.03.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ25.03.2019-29.03.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ01.04.2019-05.04.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ08.04.2019-12.04.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ15.04.2019-19.04.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ22.04.2019-25.04.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ30.04.2019-03.05.2019г.09:00-17:00
СОФИЯ07.05.2019-10.05.2019г.09:00-17:00
График за провеждане на консултации в гр. Перник
МЯСТОДАТАЧАС
ПЕРНИК21.01.2019-25.01.2019г.09:00-17:00
ПЕРНИК28.01.2019-01.02.2019г.09:00-17:00
ПЕРНИК04.02.2019-08.02.2019г.09:00-17:00
ПЕРНИК11.02.2019-15.02.2019г.09:00-17:00
ПЕРНИК18.02.2019-22.02.2019г.09:00-17:00
ПЕРНИК25.02.2019-01.03.2019г.09:00-17:00
ПЕРНИК04.03.2019-08.03.2019г.09:00-17:00
ПЕРНИК11.03.2019-15.03.2019г.09:00-17:00
ПЕРНИК18.03.2019-22.03.2019г.09:00-17:00
ПЕРНИК25.03.2019-29.03.2019г.09:00-17:00
ПЕРНИК01.04.2019-05.04.2019г.09:00-17:00
График за провеждане на консултации в гр. Кюстендил
МЯСТОДАТАЧАС
КЮСТЕНДИЛ18.02.2019-22.02.2019г.09:00-17:00
КЮСТЕНДИЛ25.02.2019-01.03.2019г.09:00-17:00
КЮСТЕНДИЛ04.03.2019-08.03.2019г.09:00-17:00
КЮСТЕНДИЛ11.03.2019-15.03.2019г.09:00-17:00
КЮСТЕНДИЛ18.03.2019-22.03.2019г.09:00-17:00
КЮСТЕНДИЛ25.03.2019-29.03.2019г.09:00-17:00
КЮСТЕНДИЛ01.04.2019-05.04.2019г.09:00-17:00
КЮСТЕНДИЛ08.04.2019-12.04.2019г.09:00-17:00
КЮСТЕНДИЛ15.04.2019-19.04.2019г.09:00-17:00
КЮСТЕНДИЛ22.04.2019-25.04.2019г.09:00-17:00
КЮСТЕНДИЛ30.04.2019-03.05.2019г.09:00-17:00
КЮСТЕНДИЛ07.05.2019-10.05.2019г.09:00-17:00