„ГЛОБАЛКАР“ ЕООД

Препоръчваме „Ню Айдиас Консулт“ ООД на всеки, който се нуждае от професионални услуги по разработване и управление на проекти по национална и международни програми.