„Будастен трак“ ЕООД

„Будастен трак“ ЕООД издава настоящата референция на „Ню Айдиас Консулт“ ООД в уверение на това, че е изпълнила коректно своите ангажименти по проект „Устойчиви работни места в „Будастен трак“ ЕООД“