„БАСАЙ“ ЕООД

Настоящата референция се издава на фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД в знак на благодарност за проявения професионализъм в подготовката и разписването на проектно предложение по проект „Ново работно място 2015“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2015-2016г.