Entries by Павлина Минчева

„Максън“ ЕООД

Благодарение на квалифицирания екип и ефективните методи на работа на „Ню Айдиас Консулт“ ООД , реализирахме всички заложени дейности по проекта ни успешно, отчетохме го навреме и усвоихме напълно заложеният грант.

„Будастен трак“ ЕООД

„Будастен трак“ ЕООД издава настоящата референция на „Ню Айдиас Консулт“ ООД в уверение на това, че е изпълнила коректно своите ангажименти по проект „Устойчиви работни места в „Будастен трак“ ЕООД“

„БАСАЙ“ ЕООД

Настоящата референция се издава на фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД в знак на благодарност за проявения професионализъм в подготовката и разписването на проектно предложение по проект „Ново работно място 2015“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2015-2016г.

„Кристиан Нейко – 90“ ООД

„Кристиан Нейко – 90“ ООД издава настоящата референция на „Ню Айдиас Консулт“ ООД в уверение на това, че същата през 2015г. е изпълнила коректно своите ангажименти по проект „Качествени работни места в „Кристиан Нейко – 90″ ООД“.

„МАРМОДОМ“ ООД

С настоящата референция управлението на фирма „Мармодом“ ООД изразява благодарността си към екипа на фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД за професионализма и уменията им за работа със специфични изисквания.

„САВ – РАЗГРАД“ ООД

Благодарим на целия екип на „Ню Айдиас Консулт“ ООД за проявеният професионализъм, компетентност и цялостна работа при съвместната ни дейност по разработването на проектна документация по проект BG05M9OP001-1.008-0115 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“.