Entries by Павлина Минчева

Съобщение във връзка с проект BG051PO001-1.1.13-0274

Съобщение във връзка с проект BG051PO001-1.1.13-0274 „Създаване на нови работни места и възможности за професионална реализация за безработни младежи в Ню Айдиас Консулт ООД“, Договор № ESF-1113-01-07003 с Агенция по заетостта, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място“. УВАЖАЕМИ, Бихме желали да Ви информираме относно развитието на проект […]