„Кристиан Нейко – 90“ ООД

„Кристиан Нейко – 90“ ООД издава настоящата референция на „Ню Айдиас Консулт“ ООД в уверение на това, че същата през 2015г. е изпълнила коректно своите ангажименти по проект „Качествени работни места в „Кристиан Нейко – 90″ ООД“.