Одобрени и успешно стартирани проекти по схема „Добри и безопасни условия на труд“ с подкрепата на „Ню Айдиас Консулт“ ООД

„Ню Айдиас Консулт“ ООД поздравява всички свои клиенти, които ни се довериха за изготвянето на проектната документация по една от най-популярните за бизнеса схеми.

20 проекта, подготвени от висококвалифицирания екип на „Ню Айдиас Консулт“ ООД, бяха одобрени за финансиране по ОП Развитие на човешките ресурси, схема „Добри и безопасни условия на труд“.

Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

С успешната реализиация на стартиралите проекти ще бъдат постигнати редица положителни резултати, свързани с повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и нейната конкурентоспособност. Изпълнението на проектните дейности води до подобряване условията на труд на работещите в реалния сектор, повишава тяхната мотивация за здравословен и безопасен труд, както и конкурентоспособността на предприятията.

Професионализмът, отговорността към поетите задължения, компетентността на консултантите ни изиграха ключова роля в подготовката на одобрените проекти.

В момента екипа ни управлява изпълнението на проекти по „Добри и безопасни условия на труд“ на следните клиенти:

 • Сиби ООД
 • Валли-10 ЕООД
 • Амиго Нова ООД
 • САВ ООД
 • Милкос Инженеринг ООД
 • Ситибилдинг ООД
 • Бонев ООД
 • Комбо 1 ООД
 • КА БИЛД БГ ООД
 • КАМБЕРА И СИН БГ ЕООД
 • Метал микрон ООД
 • Еър Макс ООД
 • Енергоремонт – Кресна АД
 • Стеаринос ООД
 • КМД ЕООД
 • ДИКОМ ООД

Към настоящия момент се очаква да получат финансиране следните фирми:

 • Табак ком инженеринг ООД
 • Прометал 2000 ООД
 • Аркус строй ЕАД
 • Керамик груп България ЕООД

По всички одобрени проекти ще бъдат осигурени качествени  и устойчиви работни места. Общата сума на проектите е на стойност над 4 347 534 лв.

Благодарим на всички наши клиенти, че ни се довериха!

Екипа ни от опитни и висококвалифицирани служители е до Вас по целия път от изготвянето до управлението  на проекта Ви, защото Вашия успех е нашата референция!