„МАРМОДОМ“ ООД

С настоящата референция управлението на фирма „Мармодом“ ООД изразява благодарността си към екипа на фирма „Ню Айдиас Консулт“ ООД за професионализма и уменията им за работа със специфични изисквания.

„САВ – РАЗГРАД“ ООД

Благодарим на целия екип на „Ню Айдиас Консулт“ ООД за проявеният професионализъм, компетентност и цялостна работа при съвместната ни дейност по разработването на проектна документация по проект BG05M9OP001-1.008-0115 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“.

„МилКос Инженеринг“ ООД

При съвместната ни работа получихме от екипа на „Ню Айдиас Консулт“ ООД изключително професионално и компетентно съдействие. Натрупания опит и постигнатите резултати са гаранция, че „Ню Айдиас Консулт“ ООД заслужава доверието на бъдещите си клиенти.