График за провеждане на обучение в гр. София
ГРУПАМЯСТОДАТАЧАС
1СОФИЯ15.10.2018-9.11.2018г.08:00-12:00
2СОФИЯ15.10.2018-9.11.2018г.13:00-17:00
3СОФИЯ12.11.2018-7.12.2018г.08:00-12:00
4СОФИЯ12.11.2018-7.12.2018г.13:00-17:00
5СОФИЯ15.10.2018-9.11.2018г.08:00-12:00
График за провеждане на обучение в гр. Перник
ГРУПАМЯСТОДАТАЧАС
1ПЕРНИК12.11.2018-07.12.2018г.08:00-12:00
2ПЕРНИК10.12.2018-18.01.2019г.08:00-12:00
3ПЕРНИК10.12.2018-18.01.2019г.13:00-17:00
График за провеждане на обучение в гр. Кюстендил
ГРУПАМЯСТОДАТАЧАС
1Кюстендил10.12.2018-18.01.2019г.08:00-12:00
2Кюстендил21.01.2019-15.02.2019г.08:00-12:00
3Кюстендил21.01.2019-15.02.2019г.13:00-17:00
График за провеждане на обучение в гр. Ботевград
ГРУПАМЯСТОДАТАЧАС
1Ботевград25.10.2019-15.02.2019г.08:00-12:00
2Ботевград18.02.2019-22.03.2019г.08:00-12:00
3Ботевград18.02.2019-22.03.2019г.13:00-17:00
График за провеждане на обучение в гр. Благоевград
ГРУПАМЯСТОДАТАЧАС
1Благоевград25.02.2019-29.03.2019г.08:00-12:00
2Благоевград25.03.2019-19.04.2019г.08:00-12:00
3Благоевград25.03.2019-19.04.2019г.13:00-17:00