На 06.08.2018г. в гр. София, Зала в Студентски град се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес

На 06.08.2018г. в гр. София, Зала 73 се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес

На 07.08.2018г. в гр. Ботевград, Исторически музей се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес

На 07.08.2018г. в гр. Елин Пелин, НЧ Елин Пелин 1896 се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес

На 08.08.2018г. в гр. Перник, Бизнес Инкубатор Перник се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес

На 08.08.2018г. в гр. Радомир, Младежки дом се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес

На 09.08.2018г. в гр. Дупница, Читалище зора се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес

На 09.08.2018г. в гр. Кюстендил, Читалище Братство се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес

 

На 14.08.2018г. в гр. Самоков, хотел Арена се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес

На 15.08.2018г. в гр. Банско, хотел Олимп се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес

На 15.08.2018г. в гр. Благоевград, парк-хотел Бачиново се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес

На 16.08.2018г. в гр. Гоце Делчев, хотел Неврокоп се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес

На 16.08.2018г. в гр. Сандански, хотел Свети Никола се проведе публична презентация по информиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелен бизнес