Актуални програми

Мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности

Очакван прием на проекти по мярка…
14.08.2018/by Павлина Минчева

Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“

Подпомагането по процедурата…
14.08.2018/by Павлина Минчева

Мярка 2.3″Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

Стартира прием на Процедура за подбор…
22.06.2018/by Павлина Минчева

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”

Стартира прием на проекти Процедура…
22.06.2018/by Павлина Минчева

Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”

Стартира прием на проекти по Процедура…
22.06.2018/by Павлина Минчева

Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

Стартира прием на проекти по Процедура…
22.06.2018/by Павлина Минчева

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

Целта на процедурата е създаване…
21.06.2018/by Павлина Минчева

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”

Стартира прием на Процедура за подбор…
03.05.2018/by Павлина Минчева