Актуални програми

Стартира прием на Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.010 – Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

Чрез мярка “Добавена стойност, качество…
18.03.2019/by Павлина Минчева

Стартира прием на Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

Чрез мярка “Насърчаване на нови производители…
18.03.2019/by Павлина Минчева

Стартира прием на проекти Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.007 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”

Дейностите, предвидени в настоящия…
01.03.2019/by Павлина Минчева

Стартира прием на проекти по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.001 „Диверсификация и нови форми на доход“

Чрез мярка „Диверсификация и нови…
01.03.2019/by Павлина Минчева

BG05M9OP001-1.057 „Умения“

Целите на процедурата за предоставяне…
12.02.2019/by Павлина Минчева

Мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата

Чрез изпълнение на дейностите по…
08.01.2019/by Павлина Минчева

Подобряване на производствения капацитет в МСП

Целта на процедурата е подобряване…
08.01.2019/by Павлина Минчева